www.vitalmedyoga.se

Om yogapassen

Det långa djupa andetaget är en av grunderna i Medicinsk Yoga. Det skapar balans i det autonoma nervsystemet och är något vi kan praktisera regelbundet för att hålla oss friska och bevara hälsan.

Vi inleder varje yogapass med några minuters djupandning som ger avslappning i kropp och sinne och underlättar kroppens förmåga att tillgodogöra sig effekterna av rörelserna vi sen gör.

Efter rörelsepasset följer en djup avspänning som ytterligare förstärker yogans hälsofrämjande effekter.

Alla passen, både i grund- och fördjupningspassen, har en starkt stressreducerande effekt.

Grundpass och fördjupning

Kursen är upplagd i ett åttaveckors-program som startar med två av grundpassen i MediYoga som mjukar upp kroppen, ökar rörligheten och flexibiliteten och är vitaliserande för de inre organen. Därefter följer fördjupningspass som bland annat är inriktade på att vitalisera de endokrina körtlarna och att skapa balans i  kroppens hormonsystem, immunförsvar och energisystem.

Att leva i en stressande miljö med hög yttre press, skapar en obalans i det autonoma nervsystemet som i sin tur minskar kroppens förmåga till återhämtning och läkande. Det medför också en obalans i binjurarnas produktion av kortisol och får en negativ påverkan på hormonbalansen i kroppens övriga endokrina körtlar.


Man brukar säga att kvinnor styrs av sina hormoner och vanliga symtom vid obalanser är humörsvängningar, nedstämdhet, irritation och oro, svullnader, migrän och illamående (PMS). Smärtor vid mens, minskad sexlust och sömnsvårigheter är andra relaterade symtom. Före och under klimakteriet blir hormonbalansen väldigt ojämn och svänger rejält och även i menopausen besväras kvinnor av hormonrelaterade besvär som värmevallningar, sömnsvårigheter, torra slemhinnor mm.


Också män besväras av hormonobalanser som bland annat kan yttra sig som minskad sexlust, infertilitet och viktökning men de är inte lika välkända eftersom hormonproduktionen inte är cyklisk på samma sätt som i kvinnans hormonsystem.

Fördjupningspassen i stressreducering och hormonbalans är starkt stressreducerande och helt inriktade på att vitalisera och stärka binjurarna och kroppens hormonproducerande organ för att därigenom återskapa balansen i kroppens hormonsystem. 


e-post: susanne@vitalmedyoga.se • mobil: 0737-36 46 95 • www.vitalmedyoga.se • Kålsängsgränd 10A, 753 19 Uppsala