www.vitalmedyoga.se

Om Medicinsk Yoga (MediYoga) 

Dagens samhälle med snabba förändringar, ökade krav och ett allt större informationsflöde skapar stress och oro för framtiden. Följden blir svårigheter att koppla av och att stressen hindrar kroppens återhämtande och läkande krafter att verka. Stress är idag grundorsaken till många av de besvär och sjukdomar som vi drabbas av. 

I Medicinsk Yoga arbetar vi med långa djupa andetag och enkla kraftfulla rörelser på ett sätt som aktiverar kroppens läkande krafter och motverkar stress och stressrelaterade problem.

Forskning på effekterna av Medicinsk Yoga på bland annat stressrelaterade sjukdomar, ryggbesvär, hjärtproblem, sömnsvårigheter, utbrändhet och stressymtom har pågått i Sverige sedan slutet av 1990-talet och visat mycket positiva resultat.

Medicinsk Yoga (MediYoga) är utvecklad av Göran Boll vid Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) i Stockholm och används idag både som friskvård, förebyggande hälsovård och för rehabilitering inom den svenska hälso- och sjukvården. De yogaprogram som ingår i medicinsk yoga är vetenskapligt prövade i olika forskningsprojekt på bland annat Karolinska Institutet och på Danderyds sjukhus.

Medicinsk Yoga är en holistisk diciplin som beaktar hela människan, med sin fysiska kropp och den energivarelse hon också är. Det är en mjuk och dynamisk yogaform som utvecklats från den klassiska Kundaliniyogan.

Den medicinska yogan passar dig som vill använda yoga som friskvård och förebyggande hälsovård. Enkla, kraftfulla rörelser och djupa andetag är grunden för den medicinska yogan. Rörelserna är långsamma och kan göras sittande på golvet eller på en stol, vilket gör att alla kan delta.


e-post: susanne@vitalmedyoga.se • mobil: 0737-36 46 95 • www.vitalmedyoga.se • Kålsängsgränd 10A, 753 19 Uppsala