Medicinsk Yoga (MediYoga) våren 2018

Medicinsk Yoga i centrala Uppsala!

Sen år 2010 leder jag öppna grupper i Medicinsk Yoga (MediYoga) här i Uppsala och har min yogastudio på Kålsängsgränd 10A i kvarteret Friskvårdssamariten (bakom vårdcentralen Samariterhemmet).

Välkomna till vårens grupper önskar Susanne!

 

I MediYoga arbetar vi med långa djupa andetag och enkla kraftfulla rörelser i närvaro och djup avspänning. Passen motverkar stress och stressrelaterade problem och skapar återhämtning och balans i kropp och sinne.

Vårterminen för mina öppna kurser börjar sista veckan i januari (vecka 5) och pågår till slutet av maj (vecka 21). Du kan välja att gå hela terminen (16 veckor) eller att gå en 8-veckorsperiod. För anmälan och mer information om öppna kurser se tider och priser här...

 

MediYoga för HjärtLung-föreningens medlemmar

För mer information, för anmälan samt information om vårens datum och priser (sluten grupp). Läs mer här...

Obs! MediYoga leds också av Ingrid Back och Caroline Säll (se nedan). Vill du anmäla dig eller ha mer information om deras grupper så vänder du dig direkt till dem!

MediYoga Chakra och Gongbad

På måndagar leder Ingrid Back MediYoga Chakra för nybörjare och fortsättare samt Gonavslappning/soundhealing vissa söndagar. För anmälan samt information om datum och priser kontakta Ingrid på www.sinusmediyoga.nu

MediYoga Grundpass

MediYoga grund/ryggpass och grund/stressreducering leds av Caroline Säll på torsdagar och söndagar. För anmälan och information om datum och priser kontakta Caroline på www.halsovinstenuppsala.se

 

Holiyoga Röst och sångmeditation

Chanta och sjung i meditativ stillhet med Britta Röjås en tisdagskväll i månaden. Britta kommer också att ha Röstyoga workshop vid ett par tillfällen under våren. För anmälan och information om datum och priser kontakta Britta på www.brittarojas.se

 

Hathayoga för fortsättare

Hathayoga för fortsättare leds av Helena Ståhl på måndagar. För mer information och för anmälan och information om datum och priser kontakta Helena på www.landetyoga.se

 

Yoga för EDS-patienter

Yoga för EDS-patienter är en modifierad form av HathaYoga som riktar sig till patienter med diagnosen Ehlers-Danlos syndrom.

Yogagrupperna leds av Isa Ullbors och sker i en sluten grupp. För anmälan och information om vårens grupper kontakta Isa

e-post: isaullbors@gmail.com

Bild av yogasalen

 

 

e-post: susanne@vitalmedyoga.se • mobil: 0737-36 46 95 • www.vitalmedyoga.se • Kålsängsgränd 10A, 753 19 Uppsala